Uppdat. 2018-11-01        FYREN "GODNATT"  (bostad åt min mamma)

Befästning, bostad, skola och fyr i Karlskrona. Byggdes som befästningstorn åren 1857 till 1863 under ledning av överstelöjtnant Adolf Lindman. Godnatt är en s.k. ledfyr och används i farleder. En av ledfyrarna i inloppet till Karlskrona är Godnatt syns om babord vid inloppet till Karlskrona om man anländer sjövägen. Fyren invigdes den 16 september 1858

Vinterfoto på Godnatt.

Man har lämnat bryggan för att posera på isen.
Från vä. Morfars första hustru Anna Maria f.Petersdotter 1851-02-26 i Torhamn. Katten?,
Morfar Sven Wilhelm Bark f. 1849-04-04 d. 1931-08-12, (övr. 6 okända).

Här ser vi morfar med katten några år senare på Tjurkö.

Innehåll: Godnatt utan tak foto från 1984 Godnatt granitbygget på en grynna    Dagny om att bo på God natt  Blyertsteckning   
Godnatts personal   Mormor & morfar Morfars grav  Vårt besök  Renovering av fasad.

    .   Utan tak foto från 1984.

       Min blyertsteckning av Godnatt.   Den har en del släktingar och vänner förärats inramad som tavla.
      
Det är mattberget som syns till vänster i bild. Till höger skymtar man Mastkranen på varvet.

Klicka på fotot så kommer ni att få se min "Blyetsteckningen" av Godnatt.

   Mormor & Morfar

Min mormor Jenny & morfar fyrvaktaren Sven Wilhelm Bark. Dom bodde på Godnatt under en tid. (kom från Utklippan) 

Morfars gravsten på Aspös kronokyrkogård foto vid 2 olika tillfällen.

  Före iordningställandet. Efter iordningsställandet.

  Foto från vårt besök i föreningen gamla Karlskronas regi. Dagny pekar mot Aspö och bakom henne står Caroline & Madde. Detta foto finns medtaget i video-filmen om Godnatt av Anders Abramsson.

 Dagny har hittat någon att prata med.
          Caroline var 6 år och minsta deltagaren som kutade runt och kollade på det som en gång var farmors boplats.

 Foto från en glugg och utanför pågick kappsegling

  Renovering pågår 2009.

Färdigrenoverad Godnatt. Vi seglar förbi med Rolf Olssons S/Y Varuna 2013. Den 17 november 2015 visar Anders Abrahammsson en film om Godnatt på Blekinge museum. Medverkande Olle Melin & bl.a. Dagnys son Carl Carlsson som berättar lite av det han fått höra av sin mamma om hennes boende på Godnatt.

Omslaget till Anders Abrahamssons videofilm om Godnatt.
Jag har fått den som gåva av Anders för min medverkan i denna videofilm.

         <<<Tillbaka